วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:37 น.

การศึกษา

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน”

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 14.01 น.

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน

 

อาจารย์จิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)  จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน”เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์จิตอาสาพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม หลักการเข้าใจ  เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักศึกษา โดยมีนางศุภิดา   พิศมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ (วัดท้ายเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 
 

หน้าแรก » การศึกษา