วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 17:52 น.

การศึกษา

ครูธุรการเฮ สพม.32 เรียกทำสัญญาจ้าง

วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 12.12 น.

ครูธุรการเฮ สพม.32 เรียกทำสัญญาจ้าง

 

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ได้เรียกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง และธุรการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มาทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อราชการ  พร้อมย้ำดูแลโรงเรียนและต้องเพิ่มการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะภาษาอังกฤษ

 

ทั้งนี้ได้มีการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง  จำนวน 77 ราย ธุรการ  46  ราย  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง และโรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างที่โรงเรียนและส่งสำเนาเอกสารสัญญาจ้าง จำนวน 2 ชุด ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในส่วนของธุรการโรงเรียนอัตราละ 9,000 บาท จ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่อไป หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งว่างลงทุกกรณีให้รายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และให้ชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน จนกว่าจะมีการแจ้งจัดสรรคืน

หน้าแรก » การศึกษา