วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 13:59 น.

การศึกษา

มก.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 07.46 น.

มก.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก World Ant Forum Bangkok,2019 และเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ ANeT ครั้งที่ 12 ระดมสมองนักวิจัยมดจากทั่วโลก ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากมด และการจัดการมดในยุคดิจิทัล 11 – 15 พฤศจิกายน 2562

 

รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ANeT หรือการประชุมเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์มด (Ant Museum) และภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก (World Ant Forum Bangkok,2019) และการประชุมเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ (ANeT) ครั้งที่ 12  ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11- 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยมดจากทั่วโลก รวมถึงนักวิจัยกลุ่มอื่นๆ และภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยมดในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากมดและการจัดการมดสืบไป

 

พิธีเปิดการประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจงรัก ปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ภายในงานพบกับการจัดแสดงสุดยอด…นวัตกรรมมด (Ant Innovation 4.0) 1. นวัตกรรมการกำจัดมด (Ant pest management innovation) ถือเป็นครั้งแรกของการประชุมฯ ที่มีภาคเอกชนเข้าร่วมจัดแสดง  2. นวัตกรรมการป้องกันมด (Green ant control innovation; AntPad) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. นวัตกรรมมดกินได้ (Edible ant innovation) เทคนิคการเลี้ยงและหลากหลายเมนู ไข่มดแดง 4. นวัตกรรมเลี้ยงมด (Ant pet innovation) การออกแบบการเลี้ยงมดที่หลากหลาย 5. นวัตกรรมบอร์ดเกมมด (Ant board game innovation) พร้อมร่วมทดลองการเล่น

 

นอกจากนี้ยังมีความพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 1. การจัดอบรมการจัดจำแนกมด (Ant Course) โดยนักมดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นโอกาสดีมากสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องมด (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)2. การลอยกระทงมด (Ant Kra Tong) ในงานลอยกระทง (Loy Kra Tong Festival) จำนวน 100 กระทง ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.00น. จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เยาวชนในด้านการทำงานเป็นทีมของมด ครอบครัวมดที่อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น และใช้วัสดุกระทงและมดที่ทำมาจากธรรมชาติ 3.การเยี่ยมชม Ant Collection ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ) (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

 

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

หน้าแรก » การศึกษา