วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:10 น.

การศึกษา

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ทำไส้กรอกคั่วกลิ้ง ไก่เชียงแกงเขียวหวาน

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 11.54 น.

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ทำไส้กรอกคั่วกลิ้ง ไก่เชียงแกงเขียวหวาน

 

 

ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตนได้สอนให้นักศึกษาแปรรูปผลิตเนื้อในรูปแบบต่างๆ ในรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสอนตั้งแต่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนาดเดิม เช่น การทำแฮมและบาร์บีคิว หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ลดขนาดแบบบดหยาบ เช่น การทำไส้กรอกอีสาน แหนม และกลุ่มการผลิตที่เป็นอิมัลชั่น ได้แก่การทำไส้กรอกอีมัลชั่น ลูกชิ้น หรือกลุ่มทำแห้งอย่างการผลิตไก่แผ่น ไก่เชียง เป็นต้น

 

 

จากที่นักศึกษาได้เรียนรู้การผลิตในหลากหลายรูปแบบมาแล้ว จึงมีการประยุกต์ใช้และต่อยอดผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมไทยลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาคิดผลิตขึ้น ได้แก่ ไส้กรอกคั่วกลิ้ง (กลุ่มอีมัลชั่น) ไก่เชียงแกงเขียวหวาน (กลุ่มทำแห้ง) ตัวผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงกลิ่นและรสของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแบบคั่วกลิ้ง (ภาคใต้) และไก่เชียงแกงเขียวหวาน (ภาคกลาง) มีความลงตัวของผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น โดยมีขั้นตอนการผลิตแบบพาสเจอไรส์ ทำให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน ซึ่งไส้กรอกคั่วกลิ้งเป็นการให้ความร้อนในระดับพาสเจอไรส์ สามารถเก็บรักษาได้นานราว 2 สัปดาห์ในตู้เย็น ส่วนไก่เชียงแกงเขียวหวานใช้หลักการทำแห้งในการยืดอายุการเก็บรักษาได้นานประมาณ 1 เดือนที่อุณหภูมิห้อง ถือเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน ผสมผสานวัฒนธรรมกลางและใต้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารไทย ทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วย

 

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

หน้าแรก » การศึกษา