วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:08 น.

การศึกษา

อพ.สธ. ร่วมมือ ราชมงคลอีสานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 13.28 น.

อพ.สธ. ร่วมมือ ราชมงคลอีสานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

 

หน้าแรก » การศึกษา