วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 21:42 น.

การศึกษา

ศิริราช - เพอเซ็ปทรา ร่วมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อรังสีวินิจฉัย

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 18.11 น.

ศิริราช - เพอเซ็ปทรา ร่วมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อรังสีวินิจฉัย

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด จะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการร่วมวิจัย และพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรังสีวินิจฉัย ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2562  เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 3 รพ.ศิริราช โดยมี ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลลงนามความร่วมมือกับนายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และน.ส.สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด ร่วมด้วย รศ. นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และผู้บริหารทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน 

 

โรคเกี่ยวกับปอด เช่น โรคมะเร็งปอด วัณโรค ปอดอักเสบ เป็นกลุ่มโรคที่ติดอันดับทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดแทบทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคเหล่านี้จะได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกเมื่อสายไปแล้วที่จะรักษา  ปัจจุบันการคัดกรองโรคด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกเป็นวิธีการที่สะดวก ต้นทุนถูก และปลอดภัยที่สุด แต่การที่จะวินิจฉัยโรคปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์ให้ได้ความแม่นยำสูง  ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์รังสีวินิจฉัยเฉพาะทาง ซึ่งมีความขาดแคลนอย่างมาก ดังนั้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับความเชี่ยวชาญของกลุ่มแพทย์รังสีที่มีประสบการณ์  จึงมีส่วนสำคัญที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน  ฉะนั้นการลงนามครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์  เพื่อใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติของภาพเอกซเรย์ทรวงอกเบื้องต้นให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยำตามมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

 

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

 

หน้าแรก » การศึกษา