วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:14 น.

การศึกษา

“สพม.32” ร่วมภาคีเครือข่ายรณรงค์เฝ้าระวัง “วันลอยกระทง”

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 09.47 น.

“สพม.32” ร่วมภาคีเครือข่ายรณรงค์เฝ้าระวัง “วันลอยกระทง”

 

 

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) สังกัดสพม.32 ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานราชการ อาทิ ตำรวจ ทหาร อส. สาธารณสุข ในการปล่อยแถวระดมทุกภาคส่วนกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และเฝ้าระวังเหตุในช่วงก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งหน่วยงานการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ รวมพลช่วงเช้า 10.00 น และรวมพลช่วงค่ำ 22.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าปฏิบัติหน้าที่บริเวณสวนสาธารณะ และตามจุดเสี่ยง  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักได้หารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. ผู้ปกครองและองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ มีความเห็นร่วมกันจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียน ร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลสำคัญๆ โดยให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมจำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จำนวน 5 คน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จำนวน 5 คน โรงเรียนภัทรบพิตร จำนวน 5 คน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 2 คน ทั้งนี้กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

หน้าแรก » การศึกษา