วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:09 น.

การศึกษา

สสวท. ขยายเวลารับสมัครสอบสมรรถนะทางวิชาการ

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.49 น.

สสวท. ขยายเวลารับสมัครสอบสมรรถนะทางวิชาการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขยายเวลารับสมัครการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท.และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง  15 พฤศจิกายน 2562   ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th และ http://dpst63.ipst.ac.th/IPST สอบถาม โทร. 0-2392- 4021 ต่อ 2308 – 2311  หรือ smltest@ipst.ac.th

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

หน้าแรก » การศึกษา