วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09:21 น.

การศึกษา

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ปลุกพลังผู้นำสถานศึกษาสร้างคุณภาพเด็กไทย

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 21.31 น.

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ปลุกพลังผู้นำสถานศึกษาสร้างคุณภาพเด็กไทย

 

 

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยตะวัน เทวอักษร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย จัดงานสัมมนา “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 2562 : Thailand’s Education Leader Symposium หรือ TELS” โดยได้รับเกียรติจาก ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกถาพิเศษ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

หน้าแรก » การศึกษา