วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 17:57 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลนักศึกษาพระราชทาน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.21 น.

มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลนักศึกษาพระราชทาน

 
 
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในการประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากนักศึกษาของ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา รวม 3 ปีการศึกษา ดังนี้ ปีการศึกษา 2556 นายชัยเดช เครือเปรม จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 นางสาววิภาวรรณ ทองจินดา จากคณะครุศาสตร์ และ ปีการศึกษา 2560 นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ จากคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งแรกเมื่อปี 2556 ได้รับรางวัล 8 ปีการศึกษา รวมทั้งหมด มรภ.สงขลา มีนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้ว 11 คน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา