วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 14:10 น.

การศึกษา

สพฐ.แจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 12.33 น.
สพฐ.แจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากร
 
 
นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากรในสังกัด อันเนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่แพร่กระจายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยในแก่บุคลากรส่วนกลางทุกคน จำนวนกว่า 1,300 คน คนละ 2 ชิ้น เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน และระหว่างเดินทาง 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา