วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15:21 น.

การศึกษา

กศน.สงขลา พัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล PREMIUM

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.13 น.
กศน.สงขลา พัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล PREMIUM
 
 
ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ) เป็นประธานการเสวนา แลกเปลี่ยนและชี้แจงแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล PREMIUM และ CO-LEARNING SPACE พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชิณ วงศ์ ประธานคณะทำงานรรัญมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)พร้อมด้วยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ผู้บริหาร กศน.อำเภอ หัวหน้า กศน.ตำบล ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ประชาสังคมและเอกชนรวมทั้งรับฟังการชี้แจงการเรียนการสอนหลักสูตร “กัญชาศึกษา” โดย ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา