วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 14:47 น.

การศึกษา

เสวนา “พลังสตรี ผี เฮี้ยน”ทำไมผีผู้หญิงจึงดุร้ายกว่าผีผู้ชาย

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 10.48 น.

เสวนา “พลังสตรี ผี เฮี้ยน”ทำไมผีผู้หญิงจึงดุร้ายกว่าผีผู้ชาย

 

 

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล มิติผู้หญิงในพื้นที่อาเซียน ไม่ได้ต่างกันนัก ภาพของผู้หญิงในสังคมเกษตรจากอดีตถึงปัจจุบัน บอกเล่าให้รู้ว่า ผู้หญิงไทยยังต้องเลี้ยงดูลูก อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ทำงานบ้านบ้าน หรือแม้สังคมไทยจะเปลี่ยนไปมาก ผู้หญิงไทยทำงานนอกบ้านมากขึ้น แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ยังทำหน้าที่แม่บ้าน เช่นเดิม บทบาท ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนะของผู้หญิง ยังสะท้อนผ่านทางเรื่องราว เรื่องเล่าในชุมชน  นิทานพื้นบ้าน  ตลอดถึงยังถูกนำเสนอผูกเรื่องเป็นภาพยนตร์ที่สื่อให้เห็น ชีวิตหลังความตายของผู้หญิง จนเป็นภาพจดจำถึง “พลังผู้หญิงผ่านชีวิตหลังความตาย” ของการเป็นวิญญาณ หรือที่เรียกกันว่า “ผี”

 

 ผีผู้หญิงในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นภาพ ของ ดวงจิต ดวงวิญญาณที่ยังผูกพัน กับบางสิ่งบางอยาง จนมิอาจจะหลุดพ้นได้ ดวงวิญญาณตามความเชื่อในพุทธศาสนา บอกให้รู้ว่า ผีเหล่านั้นยังวนเวียนอยู่ ด้วยรัก ห่วงใย หรือพันธนาการทางดวงวิญญาณด้วยความโกรธแค้นและอาฆาต จึงสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก จิตวิญญาณของผู้หญิงได้อย่างชัดเจน ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหว อ่อนแอทางด้านสรีระ แม้จิตใจจะดูเข้มแข็ง แม้จะดูอดทนต่อความยากลำบาก แต่ผู้หญิงก็ยังบอบบางทางจิตใจและความรู้สึกได้อย่างมากมาย พลังผีผู้หญิงจึงถูกสะท้อนถึงพลัง อารมณ์ ความรู้สึกที่ทรงพลังจนน่าขนหัวลุก เกรี้ยวกราด และจะทำร้ายผู้คนที่เคยทำร้ายหรือคิดไม่ดีต่อเธอ ภาพของผีผู้หญิง จึงเป็นภาพที่น่ากลัว กว่าผีผู้ชาย ตลอดเวลา

นอกจากนี้เรื่องราวของผียังถูกกสะท้อนเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรม อย่าง ผีฟ้า ที่ถือเป็นวิญญาณที่อยู่ในกลุ่มวิญญาณในระดับชั้นดี ที่ช่วยเหลือและดูแลคนป่วย หรือช่วยเรียกฝนฟ้าให้ชาวอีสานในยามฝนแล้ว เรื่องราวของผีจึงมีระดับชั้นและทำให้เห็นคุณงามความดีของผี ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่เสียชีวิตลง

                โต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง ไทยพีบีเอส จึงใช้โอกาสในเดือนมีนาคม ใช้ความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี คติชนวิทยา สังคมวิทยา มาทำความเข้าใจมิติผู้หญิง ผ่านเรื่องราวผี ด้วยกิจกรรมเสวนา “พลังสตรี ผีเฮี้ยน” ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. บริเวณพื้นที่หน้าห้องสมุด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา