วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:16 น.

การศึกษา

ว.ดุสิตธานี จัดหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษ

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.51 น.

ว.ดุสิตธานี จัดหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษ

 
 
แผนกการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ “Revenue Management for Non-Revenue Managers” ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร โดยหลักสูตรพิเศษนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการสอนอาจารย์ผู้บรรยายที่มีชื่อเสียง Dr. Basak Guillet รองศาสตราจารย์ด้านการจัดการรายได้ จากคณะวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิค (The Hong Kong Polytechnic University) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงและกลยุทธ์การกำหนดราคาที่สามารถใช้เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ในธุรกิจโรงแรมและบริการ
 
วิทยาลัยดุสิตธานีสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้นรองรับความต้องการสำหรับบุคคลทั่วไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทร: 0-236-17811-3 ต่อ 333 และ 329 อีเมล:pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์: www.dtc.ac.th 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา