วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:20 น.

การศึกษา

นร. “ภูเรือวิทยา” สพม.19 ทำคณิตศาสตร์ O-Net ม.6 ได้เต็ม 100

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.01 น.
นร. “ภูเรือวิทยา” สพม.19 ทำคณิตศาสตร์ O-Net ม.6  ได้เต็ม 100
 
 
นายไพรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่า มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต (สพม.) 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ทำคะแนนสอบ O-NE T วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน คือ นายเมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งเป็นคนเดียวในระดับชั้น ม.6 ในสังกัดที่สามารถทำคะแนนได้ เต็ม 100 คะแนน
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา