วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:27 น.

การศึกษา

“ปั้นดินให้เป็นดาว” งานแนะแนวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.12 น.

“ปั้นดินให้เป็นดาว” งานแนะแนวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

 

 

นางสาวรัญชิดา จุดโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนพิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ ประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( บุรีรัมย์ ) กรณีศึกษาที่ทีมงานแนะแนว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ดูแลช่วยเหลือ ทั้งทุนการศึกษา การเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถ เธอมุ่งมั่น ฝึกฝนฝ่าฟันอุปสรรค การเล่านิทาน ประเภทนักเรียนพิการทางสายตา งานศิลปหัตถกรรมผ่านรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ลำดับที่ 2 เข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติ และคว้ารางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ได้สำเร็จ

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา