วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 13:32 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร แจกสูตรอาหารสร้างอาชีพ ผ่านออนไลน์

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 12.25 น.

มทร.พระนคร แจกสูตรอาหารสร้างอาชีพ ผ่านออนไลน์

 

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แจกสูตรอาหารออนไลน์มากกว่า 30 รายการ  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับรับประทานในครอบครัวเรือนหรือนำมาต่อยอดสร้างอาชีพต่อไป ทั้งนี้รับประกันความอร่อยโดยเหล่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 						</div>
						
						
						<div class=

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

หน้าแรก » การศึกษา