วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 13:10 น.

การศึกษา

รายการสายใย กศน.ให้ความรู้ โครงการอาชีพ สู่ดิจิทัลทีวี

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 08.11 น.

รายการสายใย กศน.ให้ความรู้ โครงการอาชีพ สู่ดิจิทัลทีวี

 
 
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. ร่วมพูดคุยในรายการสายใย กศน. ประเด็น โครงการอาชีพ สู่ดิจิทัลทีวี ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) คู่ขนานกับดิจิทัลทีวี ช่อง 52 และทาง www.etvthai.tv โดยมีนาย นายกษิพัฒ ภูลังกา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และคณะให้การต้อนรับ 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา