วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:46 น.

การศึกษา

แนะแอป escivocab พจนานุกรมศัพท์วิทย์- คณิต และเทคโนโลยี

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.50 น.

แนะแอป escivocab พจนานุกรมศัพท์วิทย์- คณิต  และเทคโนโลยี

 
สะดวก รอบรู้ เพื่อนครู เพื่อนนักเรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แนะนำแอปพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. ที่รวบรวมคำศัพท์ไว้มากกว่า 3,800 คำ จากหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คำอธิบาย สื่อประกอบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณครู นักเรียนและผู้สนใจ สามารถค้นหาคำศัพท์ได้ 8 หมวด ได้แก่ เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  การออกแบบและเทคโนโลยี  บูรณาการใช้ประโยชน์เพิ่มพูนการเรียนรู้ได้หลากหลาย  ใช้งานสะดวกเพราะ escivocab ใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ Apps   หรือที่ https://bit.ly/3gmKJFI
 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา