วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:13 น.

การศึกษา

กรมศิลปากร เปิดให้สักการะไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 09.09 น.
กรมศิลปากร เปิดให้สักการะไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ
 
 
กรมศิลปากร   จัดกิจกรรมสักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2563 และกำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมสักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เวลา 15.30 น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา