วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:27 น.

การศึกษา

วธ. จับมือ หอการค้าไทยในจีน ถ่ายทอดสด โขน-นวดไทยผ่านTiktok

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.00 น.

วธ. จับมือ หอการค้าไทยในจีน ถ่ายทอดสด โขน-นวดไทยผ่านTiktok

 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูประเทศในมิติต่างๆ รวมทั้งเป็นการเปิดตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของประเทศไทย ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกับหอการค้าไทยในจีน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย โดยการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Stream) หรือไลฟ์สดผ่าน Application Douyin หรือ Tiktok เครือข่ายจีน ในวันที่  11  กรกฎาคม 2563  โดยมีผู้ทรงอิทธิพล (Key Opinion Leader: KOL) บนโลกออนไลน์ของจีน เป็นผู้ดำเนินรายการ มีการนำเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย ประกอบด้วย โขน และนวดไทย รวมถึงการนำเสนอพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งนับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวจีนได้เข้ามาชมองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ครั้งแรกอีกด้วย
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com
 
 

หน้าแรก » การศึกษา