วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:12 น.

การศึกษา

เฟ้น! "พระนิสิตป.เอก สันติศึกษา-คุณหญิงสุดารัตน์-นิยม-อรชร" ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ "มจร" ประจำปี2563

วันเสาร์ ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 21.40 น.

วันที่ 4 ก.ค.2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผช.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์  นายกสมาคม ได้ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่างๆ และศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ อาทิ พระราชมงคลวิเทศ (น้อม กาญจนรํสี) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี รัฐเพ็นซิลวาเนีย กรรมการสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นิสิตระดับปริญญาโทรุ่น 7 สาขาสันติศึกษา มจร  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย  ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.อรชร ไกรจักร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จังหวัดสมุทรปราการ ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หน้าแรก » การศึกษา