วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:10 น.

การศึกษา

กศน.ประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติ

วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.06 น.
กศน.ประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติ
 
นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประเมินคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ (ระดับประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. MOA International Association มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ MOA และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา