วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:31 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.15 น.

มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรรภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัย เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย ณ ห้องประชุมนนทรี  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา