วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:57 น.

การศึกษา

วธ.จัดประกวดสื่อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.01 น.

วธ.จัดประกวดสื่อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”

 
 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ดารา นักแสดง ประชาชนจิตอาสา และสื่อมวลชน เข้าร่วม
 
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”  มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความดีที่ทุกคนทำได้ ทำทันที “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน 1นาที โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สามารถส่งผลงานได้ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และส่วนภูมิภาคสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการคัดเลือกคลิปที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ชิงโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765  หรือเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา