วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:18 น.

การศึกษา

มฟล. ชวนนักศึกษาปลูกกล้วยเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำในมหาวิทยาลัย

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.55 น.

มฟล. ชวนนักศึกษาปลูกกล้วยเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำในมหาวิทยาลัย

 

 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการฯ จัดกิจกรรม ‘รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน’ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน โดยเฉพาะนักศึกษาที่โครงการฯ ได้ประกาศขออาสาสมัคร ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเข้ามาช่วยในโครงการจากทุกสำนักวิชาทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ที่บางส่วนเข้ามาเรียนปรับพื้นฐานด้านต่างๆ ก่อนเปิดเทอมที่จะถึงเร็วๆ นี้ โดยได้ร่วมกันลำเลียงหน่อกล้วยเพื่อนำไปปลูกบริเวณอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำ หวังให้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับสิ่งแวดล้อมให้ดี ให้เป็นองค์ประกอบสำคัญทางระบบนิเวศ ช่วยในการกักเก็บน้ำ รักษาสมดุลของแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัย

 

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา