วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:37 น.

การศึกษา

รองเลขาธิการกศน.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.58 น.

รองเลขาธิการกศน.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

 

นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามภารกิจการดำเนินงานการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพ ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 52 ของสำนักงาน กศน. โดยมี นางสาวทิพวรรณ เตียงธว้ช  ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ดร.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์  ผอ.กศน.เมืองเชียงใหม่ นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอสันทราย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

ทั้งนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการวีดิทัศน์หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รายวิชาบังคับ) รายวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ตอน และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ด้านอาชีพ 1 ตอน

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา