วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:34 น.

การศึกษา

ธนาคารเลือดศิริราชขาดแคลนเลือดเป็นอย่างมาก

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.10 น.

ธนาคารเลือดศิริราชขาดแคลนเลือดเป็นอย่างมาก

 
รศ. ร้อยเอก แพทย์หญิงปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ช่วงนี้ที่โรงพยาบาลศิริราชกำลังขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมาก โดยมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้สามารถออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้น้อยลง จนทำให้โลหิตที่มีอยู่ในคลังเลือดไม่เพียงพอ
 
ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงและต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์​รับบริจาค​เลือด​ศิริราช​ ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา​ ชั้น 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2414-0100, 0-2414-0102
 
ก่อนการบริจาคเลือดขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อที่จะนำเลือดมาปั่นแยกเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างอื่นร่วมด้วย และต้องไม่มีโรคประจำตัว
 
ทั้งนี้ สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งขอความร่วมมือหากท่านมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการบริจาคเลือดโปรดงดบริจาคเลือดในช่วงนี้
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com