วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:22 น.

การศึกษา

สสวท. ร่วมจิตอาสา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.43 น.
สสวท. ร่วมจิตอาสา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
               
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สสวท. ร่วมจิตอาสา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและบริจาคเงินสนับสนุน เพื่อสมทบจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กอ่อน ภายใต้ชื่องาน  "เสมารวมใจเทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ต่อเนื่องจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com