วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 00:41 น.

การศึกษา

“ครัวพระนคร” แจกเคล็ดลับ การทำขนมไหว้พระจันทร์

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.44 น.
“ครัวพระนคร” แจกเคล็ดลับ การทำขนมไหว้พระจันทร์ 
 
               
นายณรงค์   แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยประเภทสารพัดช่างได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม หรือการเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นอาชีพที่   ใช้ทักษะฝีมือมากขึ้น เช่นที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้เข้มข้น เป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านขนมอบนานาชาติ ใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ตอบโจทย์การมีงานทำและเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย 
 
                 
ครูสุภัสสรณ์  สิริธาราทิพย์ ผู้สอนหลักสูตรเข้มข้นเฉพาะทางด้านขนมอบนานาชาติ 150 ชั่วโมง  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เล่าว่า นางเบญจวรรณ  ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ ให้มีทักษะ เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว หรือ ผู้ว่างงานที่ต้องการ Re-Skills , Up Skills และNew-Skills เพื่อนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพใหม่ โดยได้เปิด “ครัวพระนคร” เน้นสอนทำขนมอบนานาชาติเพื่อสร้างอาชีพ ได้แก่ การทำขนมปัง โดนัท เดนิชเพสตรี้ พาย พัฟ ขนมเปี๊ยะและขนมไหว้พระจันทร์ ใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบในการทำขนม ได้ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ  การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมอบและวิธีการทำความสะอาด วิธีและเคล็ดลับการทำขนมอบต่างๆ ตลอดจนการสร้างธุรกิจขนมอบด้วยตนเอง อย่างช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่กำลังจะมาถึง จึงขอนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ ไส้ทุเรียน ที่มีเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบอย่างทุเรียนกวนที่จะนำมาทำไส้ขนม ควรเป็นของสดใหม่ เพราะจะได้ไส้ขนมที่มีความหอมมากยิ่งขึ้น และถั่วกวนที่ใช้ผสมรวมกับไส้ทุเรียน ซึ่งเป็นถั่วเขียวควรแช่น้ำอย่างน้อย  2 ชั่วโมง ทำให้ง่ายต่อการเลาะเปลือก และนำไปนึ่งด้วยไฟแรง จะทำให้เมล็ดถั่วบานเมื่อนำมาบดจะเนียนละเอียด และเวลากวนต้องกวนให้เนื้อถั่วเนียนสวย ส่วนไข่แดงเค็มควรเลือกใช้ไข่เป็ด เพราะจะมีขนาดใหญ่ และมีความมัน น่ารับประทานมากกว่าไข่เค็มจากไข่ไก่ โดยให้นำไข่แดงเค็มดิบมาพรมเหล้าจีนเล็กน้อยและอบผ่านความร้อน 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 4 – 5 นาที ก่อนนำไปใช้ (อบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์) อายุการเก็บของขนมจะเก็บได้ยาวนานกว่าการใช้ไข่ดิบ สำหรับน้ำเชื่อมที่ผสมเพื่อทำเป็นแป้งของขนมไหว้พระจันทร์ต้องเคี่ยวไว้ก่อนล่วงหน้าเทศกาล อย่างน้อยประมาณ 1 เดือน หรือใช้น้ำเชื่อมค้างปียิ่งดี  สีจะสวยขึ้น และสุดท้ายการทาไข่บนหน้าขนมไหว้พระจันทร์ ควรทาไข่ให้ทั่วหน้าขนมจนขึ้นเงา และต้องใช้แปรง ปัดไล่ฟองอากาศออกให้หมด หน้าขนมจะได้สวย  
 
ทั้งนี้ หากสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรเข้มข้นเฉพาะทางด้านขนมอบนานาชาติ 150 ชั่วโมง   สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยค่าเล่าเรียน 170 บาทตลอดหลักสูตร เปิดอบรม 2 รอบ รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.และรอบค่ำ 17.00 – 20.00 น. รับผู้เรียนรอบละ 20 คนเท่านั้น ติดต่อได้ที่โทร. 02-223-2276  หรือ โทร.081-854-2895 หรือที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
 
 
 
   Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com