วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:01 น.

การศึกษา

ผู้แทนองคมนตรี ลงพื้นที่มอบเจลและหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนชายแดน

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.13 น.
ผู้แทนองคมนตรี ลงพื้นที่มอบเจลและหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนชายแดน
 
นายยศภัค จรัสศุภชยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพท.กจ.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนสาขาสาละวะ ห้องเรียนสาขาไล่โว่ อ.สังขละบุรี และโรงเรียนเพียงหลวง 3 ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียน โดยได้รับมอบมาจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้กำกับดูแลโรงเรียนในโครงการกองทุนฯ เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา จึงได้แสดงความเป็นห่วงมายังนักเรียนในพื้นที่
 
ด้านนายยศภัค จรัสศุภชยา เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และครู เป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้าน ณ ขณะนี้ จึงได้มอบนโยบาย ให้ครูเร่งเป็นหูเป็นตา และสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยวิธีทางธรรมชาติของผู้ปกครองในทุกๆวัน หากพบว่ามีผู้ปกครองของเด็กคนใดเดินทางเข้าออกให้โรงเรียนสั่งกักตัวนักเรียนโดยเคร่งครัด จนครบกำหนด 14 วัน ก่อนจะอนุญาตให้มาเรียนได้ตามปกติ นอกจากมอบหน้ากากอนามัยและ  เจลแอลกอฮอล์แล้ว ยังได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างหอพักนอนให้กับนักเรียนโรงเรียนในโครงการกองทุนฯ ในกำกับดูแลของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  เพราะโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห่างไกล นักเรียนใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียนยากลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จะต้องฝ่าโคลน บ้างก็น้ำป่าไหลหลาก จึงมีความจำเป็นในการสร้างหอพักนอนและซ่อมแซมหอพักนอนชำรุดให้กับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสะดวกในการมาเรียนมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ปัญหาผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับการส่งให้นักเรียนมาเรียนหนังสือ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา