วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:20 น.

การศึกษา

กศน.ชายแดนใต้ อบรมครูผู้ช่วย

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.42 น.
กศน.ชายแดนใต้  อบรมครูผู้ช่วย
 
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ และคณะ จัดอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.(กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 258คน ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com