วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:52 น.

การศึกษา

"อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์" เรียนป.เอก พระพุทธศาสนา "มจร"

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 22.02 น.

วันที่ 18 ต.ค.2563  มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ภาคเสาร์-อาทิตย์ รุ่น 8  ที่ห้องประชุมสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการประกาศผลสอบวันที่ 20 ต.ค.2563 ซึ่งในจำนวนผู้เข้าสอบในครั้งนี้มีอาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีน รวมอยู่ด้วย