วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:46 น.

การศึกษา

เลขาธิการ กพฐ. ส่งทีมวิศวกรตรวจสอบความเสียหายเหตุท่อก๊าซระเบิด

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.35 น.
เลขาธิการ กพฐ. ส่งทีมวิศวกรตรวจสอบความเสียหายเหตุท่อก๊าซระเบิด
 
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วย นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สถาปนิกชำนาญการพิเศษ และทีมวิศวกร สพฐ. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ท่อก๊าซระเบิด ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง โดยมีนายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือที่ผ่านมา จากนั้นจึงเข้าตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด เพื่อเร่งฟื้นฟูความเสียหายและสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา