วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:55 น.

การศึกษา

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารและครู

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.48 น.
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารและครู
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิด โดย นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กล่าวรายงาน
 
นายศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการ The Workshop on English / for Administrators and Teachers ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารโดยใช้การพูดและทักษะการนำเสนอ ให้ระบบการศึกษามีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์
 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการ และคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย,เลย- มุกดาหาร,บุรีรัมย์,ลพบุรีและพิษณุโลก จำนวน 90 คน ในระหว่างวันที่19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com