วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:05 น.

การศึกษา

สสวท. ชวนส่งผลงานกิจกรรมวันดินโลก "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน"

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.55 น.

สสวท. ชวนส่งผลงานกิจกรรมวันดินโลก "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน"

 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) ขอเชิญชวนนักเรียน ครู ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (2020 world soil day) โดยส่งผลงานเสนอวิธีการ อนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินพร้อมภาพประกอบ ในรูปแบบ Infographic หรือ postcard หัวข้อ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ทั้งนี้ Infographic ต้องมีขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร (A4)  แล้วสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน google form ที่ลิงก์ใบสมัคร https://bit.ly/2VdKgMJ  จากนั้นส่งผลงานมาที่ globethailand2020@gmail.com  โพสต์รูปผลงานไปยังหน้า wall ของผู้ส่งพร้อมทั้งแท็กGlobe Thailand และเปิดเป็นสาธารณะ รวมทั้งติดแฮชแท็ก #GTworldsoilday2020

 

ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกกติกาและข้อกำหนดจะได้รับของที่ระลึกจากโครงการ GLOBE โดยผู้ที่มีผลงานการทำกิจกรรมยอดเยี่ยม 10 ลำดับแรกจะได้รับของที่ระลึกพิเศษจากโครงการ GLOBE อีกด้วย  ส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ธันวาคม 2563   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกภายใน 15 ธันวาคม 2563

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา