วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:09 น.

การศึกษา

ตามรอยกงไกรลาศ ศึกษาประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.16 น.

ตามรอยกงไกรลาศ ศึกษาประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย

 

นายธนดล  อินทรสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นำนักเรียนเดินทางศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์อำเภอกงไกรลาศ ตามโครงการย้อนรอยกงไกรลาศ ศึกษาประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com