วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 09:02 น.

การศึกษา

สพป.เลย 1 คิดสร้างสรรค์ มอบกล่องเหรียญที่เหลือเพื่อน้องเลย 1

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.08 น.
สพป.เลย 1 คิดสร้างสรรค์  มอบกล่องเหรียญที่เหลือเพื่อน้องเลย 1
 
 
นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการมอบทุนพลเอกอาทิตย์กำลังเอก มูลนิธิโรงเรียนเมืองเลย และผู้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาร่วมสนับสนุนรางวัลบริจาคเพื่อสมทบทุน จากนั้น เป็นการมอบกล่อง “เหรียญที่เหลือเพื่อน้องเลย 1 ซึ่งเป็นการนำกล่องเปล่ามาเพื่อสะสมเหรียญบาท ที่มีอยู่ภายในบ้าน หรือที่เก็บไว้ นำมาหยอดลงในกล่อง เป็นการสะสมร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงผู้บริหาร ใน สพป.เลย 1 ที่จะเริ่มดำเนินการสมทบทุนร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กยากไร้ในสังกัด สพป.เลย เขต 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนการศึกษา ให้ได้รับโอกาสต่อไป โดยจะดำเนินการรวบรวมเงินที่ได้ทั้งหมดในวันที่ 30 กันยายน 2564
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com