วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 08:27 น.

การศึกษา

ม.อ.เปิดอาคารทุ่งใสไช ศูนย์กลางพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคม

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.44 น.
ม.อ.เปิดอาคารทุ่งใสไช ศูนย์กลางพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคม
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พื้นที่ทุ่งใสไช  ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 2,296 ไร่  เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ 7 แผนงาน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร. นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช จ.สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com