วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 01:48 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.01 น.
มทร.สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีสงกรานต์
 
ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์   ทำความสะอาด ณ ลานชั้น 2 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com