วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 02:23 น.

การศึกษา

ม.มหาสารคาม ทำบุญสงกรานต์วิถีใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.20 น.

ม.มหาสารคาม ทำบุญสงกรานต์วิถีใหม่ 

 
ณ บริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี 2564   มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป นำโดย พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) วัดบึงพลาญชัย  พระอารามหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย  ภายหลังจากตักบาตร ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป (พระประจำวันเกิด) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสงกรานต์แบบวิถีใหม่  ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข และ สบค.อย่างเคร่งครัด
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com