วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:45 น.

การศึกษา

วธ.ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด -19

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 15.01 น.
วธ.ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด -19
 
 
ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อถวายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคณะสงฆ์ และช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19  ) ภายใต้โครงการวัฒนธรรมรวมใจ  ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง  อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา