วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 07:50 น.

การศึกษา

ร.ร.ธารทองพิทยาคม เตรียมเปิด รพ.สนาม

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 08.12 น.
ร.ร.ธารทองพิทยาคม เตรียมเปิด รพ.สนาม
 
 
โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ใช้อาคารในบริเวณสถานศึกษาสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อไว้ใช้บริการพี่น้องประชาชน โดยความสามัคคีของนายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม และคณะครูร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจใช้เวลาสร้างเสร็จด้วยเวลารวดเร็ว
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา