วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:31 น.

การศึกษา

วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเยอรมนี

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 10.36 น.

ระหว่างวันที่ 21- 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มอบให้พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป 28 วัด พร้อมด้วยกัลยาณมิตรประเทศเยอรมนี นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมกว่า 500 กล่อง เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ช่าง เครื่องอุปโภคบริโภคมอบช่วยเหลือชุมชนชาวไทยและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมือง Euskirchen และเมือง Odendorf ประเทศเยอรมนี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ประชาชนเข้าทำความสะอาดบ้านเรือน สร้างความซาบซึ้งใจแก่คนไทยและคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้เมื่อมีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย รวมถึงศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกต่างให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ เฉพาะเหตุการณ์โรคโควิด-19 มอบแล้วคิดเป็นมูลค่ากว่า 32.3 ล้านบาท

หน้าแรก » การศึกษา