วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:00 น.

การศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ มก. เปิดเพจ Soc KU Tor Boon “ ต่อบุญ ”

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 12.40 น.

คณะสังคมศาสตร์ มก. เปิดเพจ Soc KU Tor Boon “ ต่อบุญ ”

 
               
ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นหลักหมื่นคนต่อวันอย่างต่อเนื่องในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และรัฐบาลโดยศบค.ใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมโรค ด้วยการออกมาตรการ "ล็อกดาวน์" นั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในด้านอาหาร และสิ่งของจำเป็น  ดังนั้นคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เปิดเพจเฉพาะกิจ ชื่อว่า SOC KU TORBOON 
 
“ต่อบุญ”https://m.facebook.com/SOCKUTORBOON/ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการที่สามารถรับทำอาหาร หรือสิ่งของจำเป็น จำหน่ายให้ผู้ต้องการสั่งไปบริจาค หรือสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ขาดโอกาสทางสังคม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้เร่ร่อน ขอทาน คนยากไร้ คนด้อยโอกาส ที่ต้องการ ภายใต้แนวคิด ของ Donors meet Sellers และเป็นสื่อกลางช่องทางช่วยผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้า และผู้ใจบุญจะได้เข้ามาเลือก shop เลือกสั่ง ส่งไปได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องหาจากpage ทั่วไป ในขณะเดียวกันผู้ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแสดงความจำนงได้ในเพจนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทั้งหลาย มาร่วมต่อบุญกุศลกัน
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com
 
 

หน้าแรก » การศึกษา