วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:06 น.

การศึกษา

วธ.จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 14.25 น.
วธ.จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9  
 
       
นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่าย ทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมอบหมายหน่วยงานสังกัดวธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 โดยในส่วนกลาง วธ.ได้จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ขณะเดียวกันกรมการศาสนาจัดพิธีทำบุญและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 
 
 
สำหรับส่วนภูมิภาค มอบหมายให้กรมการศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ พร้อมกันกับส่วนกลางตามความเหมาะสม โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  การปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรศาสนาอื่นๆ จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2564 ภายในองค์กรหรือศาสนสถานตามที่เห็นสมควรและในส่วนของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่ภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ทางช่องยูทูบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของวธ.จัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา