วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 11:37 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ”

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 13.40 น.
มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ”
 
 
มรภ.สงขลา จับมือโรงพยาบาลสงขลา เปลี่ยนหอพักนักศึกษาเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยพักฟื้นโควิด-19 แบ่งเบาภาระด้านสถานที่ ตามปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเปิดใช้งานแล้ววันนี้
 
 
อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา นำบุคลากรของทั้งสององค์กร ร่วมพิธีเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ที่มีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อแต่ไม่ปรากฏอาการ และได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากแพทย์ให้ย้ายเข้ามารักษาตัวต่อที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลสงขลา
 
ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว คณะผู้บริหารของ มรภ.สงขลา และ โรงพยาบาลสงขลา ได้หารือร่วมกัน พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของอาคารหอพักหญิงสบันงา ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่มีที่ตั้งแยกโซนพักอาศัยเป็นสัดส่วน ห่างไกลอาคารสำนักงานและบ้านพักบุคลากร สำหรับปรับใช้เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ประกอบกับในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มรภ.สงขลา ประกาศให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้หอพักดังกล่าวเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการชุมชน
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา