วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:10 น.

การศึกษา

อว.แบ่ง 5 กลุ่มมหาวิทยาลัยปีงบฯ 65 "มจร-มมร" ตั้งเป้าเข้ากลุ่มพัฒนาปัญญาฯปี 66

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.36 น.

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ได้ลงนามในประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29  พ.ย.2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประกาศดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีมหาวิทยาลัยใดจัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนา รวมถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่งคือ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) ก็ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้หรือกลุ่มใดนอกจากนี้ 

ทั้งนี้มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งได้ตั้งเป้าที่จะจัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนา ในปีงบประมาณ 2566

 

หน้าแรก » การศึกษา