วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:54 น.

การศึกษา

องคมนตรี มอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณให้ซี.พี.อินเตอร์เทรด

วันพฤหัสบดี ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2565, 15.20 น.
องคมนตรี มอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณให้ซี.พี.อินเตอร์เทรด
 
 
 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (คนซ้ายมือ) มอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี พ.ศ. 2564 ให้กับบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีนายเทียนชัย จูพัฒนกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (กลุ่มธุรกิจตราฉัตร) (คนกลาง) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ เพื่อตอกย้ำมาตรฐานองค์กรสม่ำเสมอ ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยั่งยืน มากกว่า 10 ปี (เมื่อปี 2553 และ ปี 2563) จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การันตีความสำเร็จองค์กรในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์คนไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และยึดหลักบรรษัทภิบาล จนเป็นที่ยอมรับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com
 
 

หน้าแรก » การศึกษา