วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 10:45 น.

การศึกษา

สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU ขับเคลื่อน ร.ร.คุณภาพ “SKT1 Model”

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 16.04 น.
สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU ขับเคลื่อน ร.ร.คุณภาพ “SKT1 Model”
 
 
ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ “SKT1 Model” ร่วมกับโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ สพป.สุโขทัย เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ “SKT1 Model” ในการวางแผนร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 3 โรงเรียน ทำแผนการเรียนรวม โครงการ TIME LINE โรงเรียนคุณภาพตาม “SKT1 Model” ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย สพฐ.4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา